Заказ обратного звонка

Audyt użyteczności

Użyteczność (ang.«usability» – «użyteczność», «łatwość wykorzystania») jest stopniem wygody pracy człowieka z konkretnym serwisem internetowym.Tak samo określają się i sposoby, skierowane na polepszenie strony internetowej pod czas jej opracowania. Kluczowe pojęcie tu – właśnie wygoda i łatwość wykorzystania. Użytecznośćto cały zespół różnych czynników, wywierających wpływ na jednolitą percepcję pewnego serwisu internetowego użytkownikiem.

Jeśli na serwisie internetowym są niedziałające odsyłacze, nielogicznie podana informacja, przyciski są drobne i nie wyraźne, a nawigacja nie jest przemyślana, może to spowodować negatywne skutki: konwersja (przekształcenie) potencjalnych klientów na realnych znacznie zmniejszy się, wskutek czego kompania może stracić do 50% ewentualnych klientów. Analiza użyteczności serwisu internetowego sprzyja ujawnieniu tych problemów i usunięciu ich, w taki sposób możliwie jest ułatwić pracę użytkownika ze serwisem i zwiększyć wskaźnik konwersji oraz głębokość frekwencji strony internetowej.

Poprzednio w ramach niniejszej usługi prowadzę analizę konkurencyjnych serwisów internetowych, pod czas której ujawniają się możliwości i osobliwości przyciągnięcia użytkowników. Po takim przygotowaniu zaczynam bezpośrednią analizęużyteczności serwisu internetowego, polegający na analizie post klikowania danych statystyki (nagromadzonej przy pomocyGoogle Analytics albo Yandex.Metryki) i ocenie ekspertów. Według wyników pracy przedstawiam dokument, zawierający polecenia w sprawie polepszenia stron internetowych. Wartość mojej pracy bardziej skromna, niż w zwykłej agencji marketingu internetowego, lecz jakość pracy miększa.