Заказ обратного звонка

Audyt reklamy kontekstowej

Często składa się taka sytuacja, że organizacja już przez pewien okres wykorzystuje możliwości reklamy kontekstowej – samodzielnie albo przy pomocy agencji reklamowej –– lecz wskaźniki efektywności tej reklamy nie są dostateczne.

Najbardziej rozpowszechniony problem – wydaje się za dużo pieniędzy, wskutek czego rentowność kampanii reklamowej nie odpowiada początkowym oczekiwaniom klienta.

Czy możliwie zmienić taki stan sprawy? Z reguły, tak. Czasem audyt wydatków reklamowych pozwala kardynalnie obniżyć średnią cenę za klikowanie (na przykład, pod czas pracy według jednego z moich projektów przejście na serwis internetowy zaczęło kosztować o 32% mniej), ale bardziej często udaje się osiągnąć nie wielkiego obniżenia (kosztem usunięcia korekcji nie efektywnych segmentów reklamy, rozszerzenia wykazu zapytań itd.)

Jeszcze jeden rozpowszechniony problem – teksy ogłoszeń.

Nie raz zauważyłem, że teksty zawierają różne błędy,napisanesą bez uwzględnienia unikalnej propozycji handlowej, bez wykorzystania wzywań do czynności (eng. Call-to-Action) itd.

Oprócz wyżej wymienionych aspektów pod czas analizy efektywności reklamy w Internecie również sprawdzam parametry nastawień kampanii, relewancję słów kluczowych i stron, typy odpowiednoiości kluczowych słów, korelację między wskaźnikami wyrzeczeń/współczynnikiem konwersji i granicznym ograniczeniem ceny za klikowanie dla ruchu komórkowego, obecność i poprawność UTM-znakowania (dla przekazania danych o ruchu w Google Analytics) i wiele innych parametrów.

Według wyników pracy otrzymacie dokument, zawierający szczególną analizę stanu kampanii reklamowych i polecenia ich optymizacji, albo mogę wnieść zmiany bezpośrednio w waszym account Google Adwords.

Oprócz opisanego wyżej audytu mogę dokonać analizy i innych rodzajów reklamy w Internecie (na przykład, targetowania albo reklamy przy pomocy bannerów).