Sifariş zəngi

Vəsaitlərlə necə mən işləyirəm

Vəsaitə aid olan bütün suallar həmişə delikat olaraq qalır. Ekonomik halda maliyyə məsələləri xüsusi yanaşmasını tələb edir. Öz işimdə mən həmişə bir sira qaydalara riayət edirəm və buda balanslaşdırılmış münasibət yaratmağı imkan verir.

Mənim əsas prinsiplərindən biri də mən öz işimi və müştəri üçün faydalı olma səviyyəsini ölçürəm.

Məsələ gətirim.

Hərdən olur ki: müştəri kontekstual reklamın keyfiyyəti barəsində şübhə ilə yanaşır və sayır ki, kompaniyanın auditi onun effektivliyin və saytdan satışını çoxalda bilər.
Mən onda kompaniyanın çıxış verilməsinə xahiş edirəm. Bundan sonra mən öz əvvəlcədən mütəxəssis qiymətimi verirəm. Və kretik problemim olmadığı halda müştəriyə auditin keçirilməsi mümkün olmadığı barəsində xəbər verirəm və bu cüzi səhvlər saytdan satışın miqdarına təsir edə bilməz.

Bu halda mən havayı yerə vəsaitin xərcləməsini tövsiyə edirəm, çünki başa düşürəm ki, mənim işimdən o heç bir mühüm qazanc əldə etməyəcək.

Amma hela tərsinədə olur ki, mənim birdəfəlik işim bir vaxt keçəndən sonra (bir aydan başlayaraq – dord aya kimi) müştəri təmiz qazanc alır.

Həmçinin siz üç ay daimi işləyəndən sonra əmin ola bilərsiniz ki, siz ödənişi gecikdirə bilərsiniz. Bu deməkdir ki, sizin maliyyə çətinliyiniz olduğunuz halda istifadəçilər sizin saytınıza daxil olacaqlar və SEO-saytın irəli aprılması işləri dava  etdiriləcəkdir.

Mən pulu aldıqda müştəriyə xəbər verirəm ki, müştəri sakit olsun və bilsin ki, işi yaxın günlərdə başlayacaq.

Bundan əlavə vaxtaşırı biznes ilə məşqul olan şirkətlərin (fərdi şəxslərin) mənimlə işəməsi sərfəlidir. Sərfəlik ondan ibarətdir ki,  sizi maraqlandıran vaxtı mən işimi görə bilərəm.