Sifariş zəngi

Manim faydalarım – Sizin üstünlüyünüz

Icraçını seçimi potensial müştəri üçün çox vaxt çətin olur.

Bu bölümdə mənimlə fərdi mütəxəssis kimi işləməsindən adi reklam agentliy işləməsi barəsində üstünlükdən söz açacam.

Öncə demək lazımdır ki, reklam agentlikləri, xüsusilə də iri şirkətlər, çoxsaylı məlumat bazaları var və onların arasında iri şirkətlərdə var.  Buda şirkətin işçilərin orta və balaça müştərilərinə az vaxt ayrılmasına gətirib çıxardır. Bu mənfi an deyil və bir neçə obyektiv faktorlar nəticəsində əmələ gələndir.

Ən əsas faktorlardan biri odur ki, bir iri şirkətdən bir neca orta müştəridən də çox qazanc əldə etmək olar. Və bu halda həm az vaxt tutur həmdə çox iş görməli olmursan.

Ona görə bazarın ən yuxarı olan təbəqəsində olmayan şirkətlər lazımı olan diqqəti və xidməti ala bilmirlər

Və tərsinə, fərdi mütəxəssis müştəriləri çox olmadığından müştərilərin problemlərinə birganə qala bilmir və işi görərək müştərinin şatışını qalxızaraq ikitərəfli sazişlərin daha da artmasını istəyir.

Birdə bir maliyyə faktorı var – buda xərclərdir. Sir deyil ki, 5-10 nəfərin ştatın saxlanması üçün arenda xərcləri və s. xərcləri ödəməlidirlər.  Mənim isə belə xərclərim yoxdur.

Sonunda mən bir faktı qeyd etmək istəyirəm ki, mənimlə işləyərkən siz şirkətin meneceri yox yalnız mənimlə münasibətdə olacaqsınız. Bu sonuncu hal neqativ saymaq olmaz, lakim bu xidmətin qiymətini və müddətini artırıb cıxarda bilər, həmdə müştəridən alınmış məlumatın səhv verməsinə gəlib çıxarda bilər.