Sifariş zəngi

Tekstlərin redaktə edilməsi

Internetdə məlumat informasiyalarını oxuyarkan mən bir çox saytlarda məzmunların düzgün yazılmamasına çox rast gəlirəm. Bu barədə deyəndə mən tekstlərin kasıb leksikasıni, stilistik, qrammatik və digər səhvləri nəzərdə tuturam. O, səhvləri ki, bəlkəm birinci baxışdan gözə çapmır, amma onlar olmalı deyillər.

Mən öz işim sahəsində yalnız kommersiya saytları ilə işlədiyimdən man məhsulun yaxud göstilən xidmət barəsində məzmunu düzgün olmağını daha çox vurğulamaq istayiram.

Rus dili zəngin dildir və ona görə fikir bəzən helə ifadə oluna bilər ki, əsas fikir tamami ilə itə bilər. Bu helə səhvlərə də aiddir. Bu satışa necə təsir edə bilər? Bu adidir – müştəriyə məlumat çatmır yaxud düzgün halda çatmır. Bu isə saytın müraciətinə və saytdan olan satışa təsir edir.

Tekstlərin redaktə edilməsi xidməti aşağdakıları əhatə edir:

  • Leksikanın yoxlanışını: bəzi sozlərinin və ifadələrin dəyişdirilməsi və bu nəticəsində mətin daha dəqiq və zəngin olacaqdır;
  • Stilistik düzəliş: stilin dəyişdirilməsi və düzgün stilin seçilməməsi;
  • Loqistik düzəliş: mətnin düzgün bölünməsi və struktur məlumatları.

Tekstin korreksiyası redaktə xidmətlərinə daxil olaraq orfoqrafiq, qramatik və punktuatik səhvlərinin düzəlişini nəzərdə tutur.

Tekstin redaktə edilməsi qiyməti  $3,5 /1000 simvol (probel ilə) təşkil edir.

Tekstin korreksiyası (ayrıca)  $1,5 /1000 simvol (probel ilə) təşkil edir.

Mən yalnız rus dilində olan mətnləri redaktə edirəm.