Sifariş zəngi

SEO-audit

Sizin saytınınzın irəli aparması üçün əmin olmaq lazımdır ki, Sizin sayt buna hazırdır (yaxınlarda yarandığı halda) yaxud duzqün irəli aparılır (əgər bu istiqamətdə işlər artıq aparılır).  Daxili optimizasiya saytının çatışmamazdığlarının müəyyən etməsi üçün mən sizə saytın axtarış analizini aparmasını təqdim edirəm.

Saytiın SEO-аuditi – bu saytın strukturunun və həmçinin onun səhifələrinin, ayrıca parametrlərinin texnniki analizi deməkdir.

Əsas bu işin məqsədi xüsusi axtarış zamanı sizin saytınızın görünməsidir.

Axtarış auditin nəticəsi optimizasiya və saytın irəli aparmasına dair  keyfiyyət məlumatıdır və o özündə aşağıda göstərilən tövsiyələri əhatə edir:

  • Axtarış sistemlərində saytın indeksasiyasını yaxşılaşdırmaq
  • Saytın səhifə kodunu optimizasiya etmək
  • Saytın strukturu və onun naviqasiyası
  • Daxili ssılka sahəsi
  • Serverin optimal nastroykaları
  • Tekstlərin və saytın digər kontentlərin optimizasiyası

Sizin saytının SEO-auditini aldıqda siz bunu bir neçə üsulla istifadə edə bilərsiniz:

  • Öz işçiləriniz vasitələri ilə bu tövsiyələri həyata keçirə bilərsiniz
  • Dərhal işlərin aparılması üçün artıq işlədiyiniz podradçıya bu məlumatı verəsiniz
  • Tövsiyələrin yerinə yetirilməsini mənə etibar edəsiniz

Məlumat rus dilində yerinə yetiriləcək.

Işlərin qiyməti individual olaraq danışılacaq.