Sifariş zəngi

Qiymətlər

İnternet marketinq sahəsində hər bir müştəri, biznes və sayt bir birindən fərqləndiyindən birinci dəfədən çətindir demək hər hansı bir xidmətinin qiymətini. Hər hansı bir rəqəmi demamişdən qabaq man bilməliyəm müraciət edən müştəri hansı saytdan və biznesdən söz gedir.

Ona görədə:

  • Hər bir layihə üçün qiymətlər individualdır. Qiymətləndirilmə mənim bu layihədə neça saat vaxt sərf etdiyimdən asılıdır.
  • Ödənişlər müştəri ilə danışılmış əvvəlcədən ödəniş vasitəsi ilə həyata keçirilir.
  • Konsaltinq layihələrdə mən saat hesabından istifadə edirəm.
  • Üç aydan çox işlədiyim müştərilərlə ödəmələrin təxirə salması hüququ var.

Siz həmçinin neçə mən pullar ilə işləyirəm siz öyrənə bilərsiniz.

Qiymətdən savayi xidmətin keyfiyyət faktoru var.

Mənim məqsədim müştriyə tək xidmət göstərmək deyil həmdə başa salmaq ki, bu vəsaitin xərclənməsi boş yerə deyil. Mən həm birdəfəlik həmdə çox saylı sazişlərdə klientin internetda olan problemlərini həll etməyə çalışıram.

Mən tək işlədiyimdən keyfiyyətli xidmət göstərməsi mənim üçün asandır.

Və ən əsasə:  mənim həmişə yadımdadır – mənim müştərim qazanc əldə etdikdə mən yalnız onda qazana bilərəm.