Sifariş zəngi

Saytların irəli getməsi (SEO)

SEO-optimizasiyası kompleks tədbirlər təyyin edir və bu tədbirlərin məqsədi konkret sorğu zamanı həmin internet-saytın mövqeyinin yüksəltməkdir.

Saytın irəli çəkilməsi hər bir biznesin effektiv reklam instrumenti kimi çıxış edir. Sizin məhsullarınız və xidmətləriniz on minlərlə insanlara lazımdır! Olar sizin müştəriləriniz olmasından ötrü sadəcə siz ozünüz barənizdə onlara məlumat verməlisiniz. Və saytın irəli çəkməsi xidməti bu iş üçün ən yararlı sayıla bilər, çünki istifadəcilərin çoxsu nəticələri reklam kimi qəbul etmədiyindən həmin saytlara istifadəçinin inami daha da artır. Yuxarıda deyilənləri nəzərə alaraq, SEO-irəli çəkməsi reklamın layiqli effektiv novü sayılır. Məlum olduğu kimi, offlayn reklamı (nəqliyyatda, TV-də, radio və s.) bir necə il bundan əvvəlki kimi, aktual deyil, çünki məhsulların və xidmətlərin iri məlumat axını  internet vasitəsi ilə gedir.

Niyə mən sayıram ki, mən reklam agentliklərin çoxsundan yaxşı nəticə əldə edə bilərəm?

Mənim güclü tərəflərimi dəqiqliyi, punktuallığı və xırdaçılığı hesab edirəm – mən ilk baxışda az əhəmiyyətli faktorlara çox fikir verirəm amma nəticədə bunlar saytın irəli çəkilməsinin keyfiyyətni göstərir.

İstinad (Seopult, Webeffector, Rookee) servislərinə gəldikdə, mən olardan az istifadə edirəm.

Mən həmçinin irəli çəkilməsi saytlarında ümumi faktor kütləsi strukturunda davranış xarakteristikalarının olmasınıda qeyd etmək istiyərdim.

Ona görədə orta və yüksək rəqabətli tələblərin irəli çəkilməsi hallarında, SEO-mütəxəssisin məqsədi aşağıda göstərilən tələblərin yaxşılaşdırılmasıdır: baxınışın dərinliyi, saytda vaxtın keçirilməsi və imtina etməsi göstəricisi. Mənim sayt-analitikda və istifadəçi sahəsində təcrübəm bu növ məsələlərin həllərinə kompleks halda həll etməya kömək edir və bununla da balanslaşdırılmış formada saytların irəli çəkilmasi modelini qurmağa imkan verir.  Yekunda əlavə etmək istəyirəm ki, iş metodları axtarış optimizasiya sahəsində periodik olaraq dəyişirlər ona görədə mən periodik olaraq öz kvalifikasiyamı artırmağı çalışıram – bazarın xəbərlərini (yeni alqoritmlərinin işə salınması, yeni servislərinin mövcud olmasını) izləyirəm, iri oyuncuların uğurlu işləri ilə tanış oluram və  sənaye tədbirlərində iştrak edirəm (konfranslar və kurslar).

_____________________________________________________________________________

Agər siz bu teksti axıraca oxudunuz və sizin anlayışınız üçün çətin olubsa yaxud suallarının yaranıbsa, onda sadəcə yazın mənə – mən sizə prosesi və iş rejimini sizə başa salacam və onda sizə dərhal aydın olacaq.