Заказ обратного звонка

Пешбурди сайтхои Роғун

Номи ман Александр. Аллакай зиёда аз 7 сол боз ман бо интернет-маркетинги комплексй машгул мебошам: SEO-пешбурди сайтхо, рекламаи матнй, реклама дар шабакахои ичтимой, тахлили сайтхо ва навиштани матнхои фурухташаванда.

Агар дар шумо аллакай сайт мавчуд бошад, шумо бояд дар он боварй дошта бошед, ки муносибгардонии системаи чустучуии ин сайти шумо то ба дарачаи 100% ичро карда шудааст. Агар ба ин боварй надошта бошед, он гох шумо оиди ин масъала аз тарафи ман машварати босифат гирифта метавонед.

Чи хеле, ки тачрибаи кории ман хамчун ба сифати мутахассиси SEO нишон медихад, микдори зиёди сайтхо хатогихои гуногуни муносибгардониро доранд, ки ин ба сайтхои мазкур имконият намедихад, ки ба дарачаи ТОП – 10 дар катори системахои чустучуй бароянд. Хатто, агар кор оиди пешбурди ин сайтхо бурда шаванд хам, на хама вакт ин кор самаранок мебошад. Дар сурати ба ман мурочиат намуданатон, шумо метавонед аз тарафи ман SEO-аудити мухтасарро гиред ва мо якчоя дар бораи он хулоса бароварда метавонем, ки оё ба шумо гузаронидани корхои иловагй барои пешбурди сайт лозим аст ё не, ё ки сайти шумо ба дарачае тараккй намудааст, ки он барои ёрии иловаги эхтиёче надорад.

Гарчанде, ки шахри Роғун шахри истикоматии ман намебошад, ман метавонам хеле бомуваффакият дар фосилаи дур барои шумо хизматрасонй намоям (мо метавонем бо ёрии воситахои гуногун алокавй бо хамдигар муошират карда метавонем ).

Дар фаркият аз очонсхои рекламавй, ман харкат менамоям, ки бо хар як муштарй муносибатй фардй пайдо намоям. Арзиши хизматрасонии ман бошад бевосита аз мушкилнокии вазифаи гузошташуда ва хачми кор вобаста мебошад (арзиши кор дар хар як холати мушаххас аллохида хисоб карда мешавад).

Агар барои шумо муносибгардонаки SEO-и касбй лозим бошад, ба ман мурочиат намоед, хеле мамнунам, ки барои шумо ёрии худро расонам.

Рекламаи матнй

Ба гайр аз SEO, ман ба рекламаи матнй дар «Google Adwords» ва «Яндекс.Директ» ахамияти калон медихам.

Чун ба монанди хар як корхои дигар, рекламаи матнй низ нозукихо ва тобишхои бисёри худро дорад , ки хамаи онхоро дар доираи як маколаи кутохе маънидод кардан имконнопазир аст. Факат хаминро кайд карданиам, ки ман харкат менамоям маъракахои рекламавиро мувофики хусусиятхои бизнеси хар як муштарй танзим намоям. Хамзамон, ба гайр аз ин ман тачрибахои худро дар ин соха дорам, ки онхоро ман дар рафти кор бурдан бо муштарихои бисёр дар сохахои гуногуни фаъолияти корй пайдо кардаам.

Дар вакти хозира бо боварй гуфта метавонам, ки реклама дар интернет то рафт дар назари сохибкорони хурду миёна ахамияти махсус пайдо карда истодааст ва рушди сайти хусусй дар интернет нисбат ба рекламаи берунй, нисбат ба баннерхо ва тахтахои рекламавй, нисбат ба эълонхо дар газетахо ва дар телевизион, арзонтар буда самаранокии чунин реклама нисбатан дарозмухлат мебошад (хамааи ин гуфтахо ба гуруххои хусусй дар сетхои ичтимоии «Facebook» ва «Вконтакте» низ дахл доранд).

Ба гайр аз ин, системаи хозиразамони веб-аналитикии «Google Analytics» имконияти бо дакикии зиёд хисоб кардани самаранокии маблагхои сарф шударо дорад (чунин имкониятро намудхои рекламахои анъанавй дода наметавонанд ).

Агар барои шумо мутахассис оид ба рекламаи матнй лозим бошад, ба ман мурочиат намоед, хеле мамнун мегардам, аз он ки барои шумо ёрии худро расонам.

Ба гайр аз гуфтахои дар боло оварда шуда, ман инчунин ба воситаи скайп машгулот дода метавонам, ки ба назари ман чунин машгулотхои зиёд ба воситаи скайп нисбат ба машгулотхои оддй кулайтар мебошад.

Ба гайр аз ин, аз руи масъалахои гуногуни дилхох имконияти консалтинг дар сохаи интернет-маркетинг мавчуд аст: аз ташкил кардани сайт то соз кардани системахои веб-аналитикй.

3 усули одии алока кардан бо ман: